top of page
Amazon Hong Kong

Amazon Hong Kong

image005.jpg
image007.jpg
Boston Consulting Group (BCG)

Boston Consulting Group (BCG)

image012.jpg
image014.jpg
Fossil (East) Ltd.

Fossil (East) Ltd.

image036.jpg
image037.jpg
The Hang Seng University of Hong Kong (HSUHK)

The Hang Seng University of Hong Kong (HSUHK)

image020.jpg
image022.jpg
Hony Capital

Hony Capital

image030.jpg
image026.jpg
IKEA Trading

IKEA Trading

image034.jpg
image032.jpg
Intel

Intel

image041.jpg
image039.jpg
Kirkland & Ellis (HK)

Kirkland & Ellis (HK)

image049.jpg
image047.jpg
KWG Group Holdings Ltd.

KWG Group Holdings Ltd.

image003.jpg
image001.jpg
PCCW Media

PCCW Media

image024.jpg
image028.jpg
Sony Picture Entertainment 

Sony Picture Entertainment

image009.jpg
image011.png
The University of Hong Kong (HKU)

The University of Hong Kong (HKU)

image018.jpg
image016.jpg
神州數碼

神州數碼

image043.jpg
image045.jpg
bottom of page